הגשת תביעה – הוראות תביעה

כדי להיות זכאי לתשלום מקרן הפשרה נטו, עליך להגיש בזמן טופס הוכחת תביעה ושחרור חוקי. כל טופסי הוכחת התביעה והשחרור חייבים להיות מוגשים באופן מקוון, או, אם הם נשלחים בדואר, מוחתמים בחותמת דואר לא יאוחר מ-17 במאי 2022. על התובעים בתביעה ישירה (המופיעים בנספח ב' של הודעת הטופס הארוך) המעוניינים להשתתף בהסדר הפשרה (א) לבטל את התביעה שלהם, וגם (ב) להגיש באופן אלקטרוני או להחתים בחותמת דואר את טופסי הוכחת התביעה והשחרור שלהם (כולל עותקים של שוברי קיום מסוכן מניות, דוחות של סוכני מניות או מסמכים אחרים המתבקשים שם) לא יאוחר מ-2 במאי 2022 (תוך שליחת עותקים בו זמנית בדוא"ל אל באי כוח הקבוצה (tevasettlement@bfalaw.com) and counsel for Defendants (tevasettlement@kasowitz.com) ובאי כוח הנתבעים (tevasettlement@kasowitz.com)). אם אתה

אנא שים לב: אם אתה בנק, סוכן מניות או חברה לרישומים כגורם צד שלישי המגיש את מועמדותו מטעם לקוחותיך, אנא הגש את התביעה שלך בעמוד חברות לרישומים ולא דרך עמוד זה.

לפרטים נוספים על האפשרויות העומדות בפניך, עיין בעמוד השאלות הנפוצות שבאתר אינטרנט זה.


אתה רשאי להגיש את טופס הוכחת התביעה והשחרור:

 1. בדואר אל מנהל התביעות בכתובת הבאה:

  Teva Securities Litigation
  Claims Administrator
  c/o Epiq
  P.O. Box 3565
  Portland, OR 97208-3565

  או
 2. על-ידי הגשת גרסה מקוונת של טופס הוכחת התביעה והשחרור כאן.


זכור: כל טופסי הוכחת התביעה והשחרור חייבים להיות מוגשים באופן מקוון או מוחתמים בחותמת דואר לא יאוחר מ-17 במאי 2022 (או עד2 במאי 2022 לתובעים בתובענה ישירה המעוניינים להשתתף בהסדר).