מועמדים

אם אתה סוכן מניות או חברה לרישומים בבורסה אחרת, אשר רכשו או קיבלו באופן אחר מניות ADS של טבע, מניות מועדפות ו/או איגרות חוב לזיקת המוטב של אנשים או ישויות אחרות בין התאריכים 6 בפברואר 2014 - 10 במאי 2019, כולל, בתוך שבעה (7) ימים קלנדריים ממועד קבלת ההודעה, עליך:

 1. ‏א. לבקש ממנהל התביעות מספיק עותקים של ההודעה כדי להעבירם לכל הבעלים המוטבים האמורים ותוך שבעה (7) ימים קלנדריים מקבלת הודעות אלה, להעביר אותם לכל אותם הבעלים המוטבים האמורים; או
 2. ‏ב. לספק רשימה של השמות והכתובות של כל הבעלים המוטבים האלה למנהל התביעות בכתובת Epiq Class & Claims Solutions, Inc., בעניין התדיינות משפטית על ניירות הערך של חברת טבע, P.O. Box 3565, Portland, OR 97208- 3565. לאחר מכן, מנהל התביעות ישלח עותק של ההודעה לבעלים מוטבים אלה.

אם אתה מספק רשימת שמות וכתובות למנהל התביעות:

 1. ‏עליך להרכיב רשימה של שמות, כתובות וכתובות דוא"ל (אם זמינות) של הבעלים המוטבים שעבורם רכשת מניות של טבע ADS, מניות מועדפות ו/או איגרות חוב במהלך תקופת הקבוצה
 2. ‏להכין את הרשימה בפורמט של Microsoft Excel. אפשר למצוא גיליון עבודה מפורמט מראש על-ידי לחיצה כאן.
 3. ‏לאחר מכן עליך לבצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. צרוב את קובצ/י Microsoft Excel לתקליטור או ל-DVD, ולשלוח את התקליטור או ה-DVD לכתובת:

   Teva Securities Litigation
   Claims Administrator
   c/o Epiq
   P.O. Box 3565
   Portland, OR 97208-3565

  2. שלח את גיליון העבודה בדוא"ל אל info@TevaSecuritiesLitigation.com; או
  3. העלה את גיליון העבודה כאן

אם אתה שולח את ההודעה לבעלים מוטבים:

אם תבחר לשלוח את ההודעה לבעלים מוטבים בעצמך, ייתכן שתתבקש לשלוח עותקים נוספים של ההודעה בדואר אלקטרוני לכתובת ‎info@TevaSecuritiesLitigation.com. אם תמסור את ההודעה לבעלים מוטבים, יש להשלים את שליחתה בדואר בתוך שבעה (7) ימים קלנדריים מקבלת ההודעה ממנהל התביעות. עליך לספק כתובות דוא"ל למנהל התביעות (ככל שהן זמינות). כמו כן, עליך לשלוח הצהרה למנהל התביעות המאשרת כי השליחה בדואר בוצעה בהתאם להנחיות, ועליך לשמור את רשומות הדואר שלך לשימוש בהקשר לכל הודעה נוספת העשויה להימסר במסגרת ההתדיינות המשפטית.

אי העברת ההודעה לבעלים מוטבים בעיתוי הנכון עלולה להשפיע על זכויותיהם החוקיות.

אם יש לך שאלות כלשהן, צור קשר עם מנהל התביעות בדוא"ל info@TevaSecuritiesLitigation.com או בטלפון במספר 1-855-675-3124 או 1-503-520-4435 מחוץ לארה"ב וקנדה.

החזר הוצאות:

לאחר ציות מלא להוראות אלה שייעשה בזמן, חברות לרישומים אלה יכולות לבקש החזר על הוצאות סבירות שנגרמו להם בפועל על-ידי מסירה למנהל התביעות של תיעוד הולם התומך בהוצאות שעבורן התבקש החזר. יש להפנות את כל ההודעות הנוגעות לאמור לעיל למנהל התביעות בכתובת:

Teva Securities Litigation
Claims Administrator
c/o Epiq
P.O. Box 3565
Portland, OR 97208-3565

אם אתה מגיש תביעות באופן אלקטרוני:

חברה לרישומים רשאית גם להגיש טופס הוכחת תביעה ושחרור בשם לקוחות מרובים שהם בעלים מוטבים, באמצעות הקישורים שלהלן.

לחץ כאן כדי להוריד את טופס הוכחת התביעה והשחרור.

לחץ כאן כדי להוריד גיליון עבודה בתבנית המתאימה לצורך הגשת העסקאות שלך.

תוכל להעלות את טופס הוכחת התביעה והשחרור הראשי שלך ואת גיליון העבודה המלא באופן מקוון כאן.