ברוך הבא לאתר האינטרנט של הסדר הפשרה בהתדיינות המשפטית על ניירות הערך של חברת טבע.

אם רכשת או קיבלת בדרך אחרת מניות מסוג American Depositary Shares ‏("ADS"), 7.00% מניות חובה מועדפות הניתנות להמרה ("מניות מועדפות") של טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ("Teva"), ו/או איגרות חוב בכירות מסוימות (אג"ח) הנקובות בדולר אמריקאי של Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. ("Teva Finance"), בתקופה שבין 6 בפברואר 2014 ועד 10 במאי 2019, כולל, ייתכן שתהיה זכאי לקבל תשלום מהסדר המוצע בתובענה ייצוגית.

בית המשפט יקיים דיון בהסדר בתאריך 2 ביוני 2022 בשעה 10:00 בבוקר שעון קיץ של החוף המזרחי (EDT), על מנת להחליט אם לאשר את ההסדר המוצע. אם ההסדר יאושר על-ידי בית המשפט, הוא יצור קרן מזומנים בסך $420,000,000, בתוספת ריבית נצברת לטובת חברי קבוצת ההסדר הזכאים לאחר ניכוי עמלות, הוצאות ומיסים שאושרו על-ידי בית המשפט, ולאחר ניכויים בגין שכר טרחת עורך דין והוצאות התדיינות שנפסקו, כדי לשלם תביעות של כל האנשים והישויות אשר רכשו או קיבלו בדרך אחרת מניות ADS, מניות מועדפות או איגרות חוב של טבע במהלך תקופת ההסדר.


שליחת תביעה

The deadline to submit claims has passed. The Court has entered a Final Bar Date of July 7, 2023, meaning that any claims postmarked or submitted after July 7, 2023 (and purported cures of deficiencies or responses to data integrity review requests received after July 7, 2023), will be rejected without further notice. No extensions will be granted. On August 25, 2023, Class Representatives filed a motion for Reserve Distribution of the Net Settlement Fund.בדף השאלות הנפוצות באתר אינטרנט זה יש מידע נוסף על זכויותייך כחבר בקבוצת ההסדר בתביעה זו.

אנא אל תתקשר לבית המשפט או לעורכי הדין של הנתבעים עם שאלות הנוגעות להסדר הפשרה.