ברוך הבא לאתר האינטרנט של הסדר הפשרה בהתדיינות המשפטית על ניירות הערך של חברת טבע.

אם רכשת או קיבלת בדרך אחרת מניות מסוג American Depositary Shares ‏("ADS"), 7.00% מניות חובה מועדפות הניתנות להמרה ("מניות מועדפות") של טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ("Teva"), ו/או איגרות חוב בכירות מסוימות (אג"ח) הנקובות בדולר אמריקאי של Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. ("Teva Finance"), בתקופה שבין 6 בפברואר 2014 ועד 10 במאי 2019, כולל, ייתכן שתהיה זכאי לקבל תשלום מהסדר המוצע בתובענה ייצוגית.

בית המשפט יקיים דיון בהסדר בתאריך 2 ביוני 2022 בשעה 10:00 בבוקר שעון קיץ של החוף המזרחי (EDT), על מנת להחליט אם לאשר את ההסדר המוצע. אם ההסדר יאושר על-ידי בית המשפט, הוא יצור קרן מזומנים בסך $420,000,000, בתוספת ריבית נצברת לטובת חברי קבוצת ההסדר הזכאים לאחר ניכוי עמלות, הוצאות ומיסים שאושרו על-ידי בית המשפט, ולאחר ניכויים בגין שכר טרחת עורך דין והוצאות התדיינות שנפסקו, כדי לשלם תביעות של כל האנשים והישויות אשר רכשו או קיבלו בדרך אחרת מניות ADS, מניות מועדפות או איגרות חוב של טבע במהלך תקופת ההסדר.


שליחת תביעה

אם אתה חבר בקבוצת ההסדר, על מנת להיות זכאי באופן פוטנציאלי לקבלת תשלום במסגרת ההסדר המוצע, עליך להגיש טופס הוכחת תביעה ושחרור באופן כזה שהוא יוחתם בחותמת דואר או יתקבל לא יאוחר מ-17 במאי 2022. בית המשפט עדיין צריך להחליט אם לאשר את ההסדר המוצע. התשלומים יבוצעו לחברי קבוצת ההסדר הזכאים אשר יגישו בזמן טופסי הוכחת תביעה ושחרור תקפים, אם בית המשפט יאשר את הפשרה, לאחר הכרעה בערעורים כלשהם, ולאחר השלמת הטיפול בכל התביעות. אנא היה סבלני שכן השלמת תהליך זה תיקח זמן מה

אם אתה חבר בקבוצת ההסדר, זכויותיך החוקיות יושפעו בהתאם להחלטתך לפעול או לא לפעול. אם לא תנקוט פעולה, ייתכן שתאבד לצמיתות את זכותך לקבל כספים בכל תביעה שעשויה להיות לך. לכן, עליך לקרוא בעיון את הודעת הטופס הארוך (זמינה כאן).בדף השאלות הנפוצות באתר אינטרנט זה יש מידע נוסף על זכויותייך כחבר בקבוצת ההסדר בתביעה זו.

אנא אל תתקשר לבית המשפט או לעורכי הדין של הנתבעים עם שאלות הנוגעות להסדר הפשרה.